REGULÁCIA
REZERVOVANEJ
KAPACITY

UŽ ŽIADNE VYSOKÉ SANKCIE ZA PREKROČENIE REZERVOVANEJ KAPACITY

Platíte stovky či tisícky eur mesačne za to, že prekračujete zmluvne dohodnutú rezervovanú kapacitu? Máme riešenie, vďaka ktorému už pre vás faktúry od dodávateľa elektriny nebudú strašiakom.

Vďaka modernému monitorovaniu a regulácii technického maxima získate 100 % kontrolu nad vašou spotrebou elektrickej energie.

KOMPENZÁCIA JALOVEJ ENERGIE

AKO FUNGUJEME

1

Na základe dôkladnej analýzy stanovíme, ktoré spotrebiče sú pre vašu firmu najdôležitejšie a za akých podmienok musia byť prevádzkované.

2

Navrhneme a nainštalujeme optimálne riešenie na reguláciu rezervovanej kapacity. Naše zariadenia sú založené na monitorovacom a regulačnom systéme HMP.

3

Regulačný systém bude v pravidelných intervaloch vyhodnocovať priebeh výkonu a elektrickej práce.

4

Ak dôjde k prekročeniu povolenej elektrickej práce, regulátor automaticky odpojí vybrané spotrebiče a následne ich vo vhodnom čase opäť pripojí.

REGULÁCIA
REZERVOVANEJ
KAPACITY

Vďaka regulátoru rezervovanej kapacity získate plnú kontrolu nad presiahnutím zmluvnej hranice rezervovanej kapacity dohodnuté s prevádzkovateľom distribučnej energetickej sústavy.  
Vďaka regulácii dokážeme zmluvné pokuty za prekročenie rezervovanej kapacity znížiť až na nulu.

Vďaka efektívnemu monitorovaciemu a regulačnému systému
budete mať vždy dokonalý prehľad o využívaní elektrickej energie a
vyhnete sa zbytočným vysokým poplatkom.

Regulácia rezervovanej kapacity

PREDAJ
REGULAČNÝCH
KOMPONENTOV

Máte záujem o kúpu vybraných komponentov na reguláciu a monitoring rezervovanej kapacity? Vyberte si z našej ponuky kvalitných súčiastok a príslušenstva od osvedčených výrobcov, s ktorými spolupracujeme dlhé roky.