ANALÝZA
NN SIETE

KOMPLEXNÁ
ANALÝZA KVALITY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Elektrické zariadenia pripojené do siete môžu spôsobovať kolísanie napätia, prúdu alebo frekvencie. Výchylky od menovitej hodnoty následne zapríčiňujú rýchlejšie opotrebúvanie ďalších spotrebičov v sieti, pokles výkonu či vznik zbytočných strát.

Prostredníctvom našej analýzy NN siete presne zistíme, aká je kvalita elektrickej energie. Keď zistíme nedostatky, poradíme vám, ako ich účinne eliminovať.

AKO PREBIEHA ANALÝZA NN SIETE?

1

Priamo vo vašej prevádzke prostredníctvom presných sieťových analyzátorov vykonáme komplexnú analýzu NN siete – meranie harmonických napätí, prúdov a kolísania napätia.

2

Zmeriame hodnoty činného, jalového a zdanlivého výkonu, účinníka a energie.

3

Na základe meraní vypracujeme posudky, v ktorých uvedieme namerané hodnoty a zistené nedostatky.

4
Vypracujeme návrh na
skvalitnenie prevádzky.

Vďaka kvalitnej elektrickej energii bez veľkých výchyliek od
menovitých hodnôt dosiahnete nižšie straty
, lepšiu efektivitu a
dlhšiu životnosť zariadení.

Analýza NN siete