ELEKTROMEROVÉ
A PRIEMYSELNÉ
ROZVÁDZAČE

VÝROBA ELEKTROMEROVÝCH
A PRIEMYSELNÝH
ROZVÁDZAČOV
NA MIERU

Zabezpečujeme výrobu elektromerových a priemyselných rozvádzačov na mieru, presne podľa požiadaviek klienta a parametrov konkrétnej elektrickej siete. Garantujeme vysokú kvalitu a dlhú životnosť.

TYPY ROZVÁDZAČOV

PRIEMYSELNÉ ROZVÁDZAČE

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a schémy zapojenia zostavíme požadovaný hlavný alebo podružný NN rozvádzač, rozvádzač pre meranie a reguláciu, prípadne iný typ priemyselného rozvádzača.

Pri zostavovaní rozvádzačov používame kvalitné komponenty od overených renomovaných dodávateľov.

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE

Vyrábame kvalitné elektromerové rozvádzače kompatibilné so všetkými dodávateľmi elektrickej energie na Slovensku - Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Východoslovenská energetika (VSE).

Naše rozvádzače spĺňajú všetky najnovšie štandardy energetických spoločností, normy a legislatívne požiadavky.

Vyrábame rozvádzače na mieru, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie
požiadavky na spoľahlivosť, kvalitu a životnosť.

Elektromerové a priemyselné rozvádzače