KOMPENZÁCIA
JALOVEJ ENERGIE

UŠETRITE STOVKY EUR NA KAŽDEJ FAKTÚRE
ZA ELEKTRINU

Nachádzajú sa na vašich faktúrach za elektrickú energiu položky „Nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka“ a „Dodávka kapacitnej zložky jalovej energie“?

Navrhneme vám optimálne riešenie kompenzácie a dekompenzácie, vďaka ktorému tieto položky znížime až na nulu. Ušetríte tak aj niekoľko stoviek eur mesačne.

AKO TO FUNGUJE?

1

Vykonáme meranie výkonových parametrov siete, na základe ktorého stanovíme požadovaný výkon kompenzačnej jednotky.

2

V závislosti od prítomnosti vyšších
harmonických napätí v sieti a
celkového skreslenia napätia
navrhneme vhodný typ
rozvádzača.

3

Zabezpečíme inštaláciu nechráneného, chráneného alebo hybridného rozvádzača s výkonom
od 15 kVAr až po 600 kVAr.

4

Ak využívate starší rozvádzač,
ktorý už nespĺňa požadované
parametre, vykonáme jeho
profesionálnu rekonštrukciu.

OPTIMALIZÁCIA DISTRIBUČNÝCH
HODNÔT

Po analýze nameraných distribučných hodnôt Vám navrhneme vhodný typ kompenzačného alebo dekompenzačného zariadenia. Naši technici Vám na odbernom mieste namontujú navrhnuté zariadenie a náš revízor Vám naň vypracuje revíznu správu.

Vďaka dekompenzácii jalovej energie dokážeme túto položku vo faktúre znížiť až na nulu.

Inštalujeme moderné rozvádzače a kompenzačné komponenty od
renomovaných výrobcov.
Ku každej jednotke dostanete od nás
revíznu správu a kompletnú dokumentáciu.

Kompenzácia jalovej energie

PREDAJ KOMPENZAČNÝCH KOMPONENTOV

Ponúkame široký výber komponentov pre kompenzáciu jalovej energie, najmä stykače, regulátory, kondenzátory a tlmivky. Všetky súčiastky odoberáme od osvedčených výrobcov s dlhoročnou históriou, ktorí sú zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti.